4MCAD V23 Sürümü Yayınlandı

4MCAD V23 Özellikleri:
Genel

 • Geliştirilmiş ICAD10.1a motoru
 • Önemli avantajlar sağlayan yeni ODA kütüphaneleri (SDK v.2021.11)
 • Her seviyede çok iyi performans gösteren 64bit güç motoru
 • Bulut (Cloud) tabanlı çoklu lisanslama seçeneği

Kullanıcı arayüzü

 • Yeni ve daha pratik özelliklere sahip gelişmiş arayüz: Diyalog kutuları, durum çubuğu, çizim penceresi vb.
 • Yeni bağlamsal menü geliştirmeleri: Dizi (Array), Tablo (Table), Çok satırlı yazı (Multiline text) vb.

Geliştirilmiş performans

 • 7 kat daha hızlı nesne seçimi
 • 2 kat daha hızlı yakalama (Snap), çekme (Grip), büyük çizimleri yenileme (Regen), plan (Layout) geçişleri   
 • Daha da yüksek performans için tamamen yeniden tasarlanmış OpenGL grafik motoru.

Daha da zenginleştirilmiş dosya aktarım (Import & Export) seçenekleri

 • Yeni ekleme (Import) seçenekleri a) harita dosyaları (.shp, .sdf, sqlite), b) çoklu seçeneklere sahip pdf dosyaları ve c) .csv & .txt dosyaları point verileri
 • Bir Excel® dosyasının çizime tablo olarak eklenebilmesi.
 • Revit® 2021 dosyalarıyla uyumluluk

Diğer yeni özellik ve yetenekler

Dinamik blokların eklenmesiyle ilgili yeni özellikler

 • 3Dconnexion girdi cihazları desteği
 • Gelişmiş katman yönetimi (katman ayarlarında yapılan değişiklikleri geri alma, katman durumunu geri yükleme, katman filtrelerine daha fazla seçenek uygulama vb. için “Önceki Katman” komutu)
 • Nesne seçimi ve/veya düzenleme için yeni seçenekler (seçilen objeleri taşıma, bloklar için ek grip noktaları belirleme, yenilenmiş Dikdörgen (Rectangular) Dizi (Array), Kutupsal Dizi (Polar Array), Yol Dizisi (Path Array) ve Dizi Düzenleme (Edit Array) komutları)
 • Grup nesneleri için yeni komutlar (Hızlı Grup (Quick Group), Grup Düzenleme (Group Edit) ve Grubu Çöz (Ungroup)).
 • Tablolar için yeni seçenekler (tablo hücreleri için veri, formül ve alanlar, bir .Excel (xls) dosyası kullanarak veri bağlantısı kurma, tablo stillerinin atanması vb.)
 • Yeni Yazı (Text) özellikleri (çok satırlı yazı (multiline text) için yeni sekmeler)
 • Geliştirilmiş yazdırma (print) ve aktarma (publish) komutları, yazdırma önizlemesinde daha pratik yakınlaştırma ve uzaklaştırma
 • DWG dosyaları için Dijital İmza seçeneği

4MCAD v.23: Tüm Özellikler

Tam DWG uyumluluğu

 • Doğal DWG2018 dosya formatı desteği
 • AutoCAD formatında Okuma/Yazma (Read/Write)

Birlikte çalışabilirlik – Dosya uyumu

 • PDF’ten CAD’e dönüştürme – DWG dosyaları (4MCAD PRO için geçerlidiri
 • IFC dosyalarını ekleyebilme (import) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Revit dosyası açabilme (RFA ve RVT dosya formatları) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • IGES dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • STEP dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • ACIS 3D Katıları – *.sat dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export)
 • Nokta bulutlarıyla (point cloud) çalışabilme  – nokta bulutu .rcp/.rcs dosyaları ekleyebilme
 • Üç boyutlu PDF dosyası aktarabilme (3D PDF Export)
 • Aktar (Export) – 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl dosya uzantıları
 • Aç/Kaydet (Open/Save) – *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt dosya uzantıları

Arayüz

 • Araç Paleti (Autocad benzeri Tool Palette)
 • Ribbon menüler & menü bar arayüzü, ikisi birlikte aynı anda da kullanılabilir
 • Hızlı CUI komutu, Sekme seçeneklerini görmek için bir teknik resim sekmesine sağ tıklayabilme, Kursör Tipleri (aynı renk alanının üst üste binmesi durumunda gunsight ve XOR kursörleri), çalışma alanı kaydetme ve çeşitli ayarlar için “Çalışma Alanı Kaydet (Save Workspace)” komutu, açık olan çizim dışındaki tüm çizimleri kapatabilmek için “Diğerlerini Kapat (Close All Others)” komutu ve diğerleri

Bloklar ve Dış Referanslar

 • Dinamik blok ekleyebilme.
 • Seçili bir bloğu dış referansa dönüştürmek için Bloğu XRef’e Dönüştür (Convert Block to XRef) komutu
 • Bloklar için bul ve değiştir (find & replace) (4MCAD Standard & 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • 1000 adet bloğa kadar Blok Kütüphanesi (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Blok Kütüphane Yöneticisi (4MCAD PRO için geçerlidir)

Nesnelerin seçimi ve düzenlenmesi

 • Seçim Filtresi bölmesini görüntülemek için Seçim Filtresi (Selection Filter) komutu (nesnelerin katmanına, rengine, nesne ve çizgi tipine göre filtrelenme ve seçilmesine olanak tanır).
 • Çakışan objeleri seçerken nasıl seçim yapılacağını belirlemek için Seçim Döngüleme (Selection Cycling) sekmesi.
 • Yinelenen ya da çakışan nesneleri silmek ya da birleştirmek için Overkill komutu.
 • Geri Al (Undo) / Yinele (Redo) araç çubuğunda bir eylem aralığını görüntüleyebilme ve seçebilme
 • Yüzeyleri ve ağları, belirli bir kalınlığa sahip üç boyutlu katılara dönüştürmek için Kalınlaştır (Thicken) komutu (4MCAD PRO için geçerlidir).
 • Çokgen, dikdörtgen ve kesme çizgileri için ek tutma (grip) noktaları ve yeni özellikler (smart editing) 

Görüntüleme

 • Fotoğraf gerçekliğinde üç boyutlu dokulandırma (3D Rendering) (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Resim dosyaları (Raster Image) için tam uyum (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Grafiksel Blok Önizlemesi (Graphical Block Preview)
 • Bir çizim için görünüm ayarlarının oluşum ve düzenlenmesini sağlayan CAMERA komutu.

Yazı

 • Sağdan sola yazı tiplerini kullanarak çok satırlı yazı ile çalışabilme.
 • Çok satırlı yazı için ek listeler oluşturabilme.
 • Yazı Ölçekle (Scale Text) komutu ile yazıları yeniden boyutlandırabilme.
 • Yazıyı Şekil ile Çevrele (Enclose Text with Shape) komutunu kullanarak yazının etrafına daire, dikdörtgen veya kesikli çizgi çizebilme.
 • Yazıyı Sığdır (Text Fit) komutunu kullanarak yazıyı tanımlanmış bir alan içinde konumlandırabilme.

Yazdırma

 • Şablon (Layout) sekmesinden Model sekmesine aktarabilme (export) (.dwg)
 • Çizimleri DWF ve DWFx formatında yayınlayabilme/aktarabilme (publish)
 • Üç boyutlu yazdırma dosyaları (3D Printing files)
 • Mevcut çizimden, otomatik olarak elektronik dosya (.dwf/.pdf) oluşturabilmek için Otomatik Yayınlama (Auto Publish) komutu.

API’ler

 • Mimari nesneler için Microsoft .NET 4.5 API – .NET
 • IRX uygulamalarının kayıt defteri aracılığıyla IntelliCAD’e otomatik olarak yüklenebilmesi.
 • Autodesk® Development System (ADS) desteği
 • Uygulamalar için Microsoft Visual Basic – VBA 7.1 (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • LISP desteği (DCL dahil)

Geliştirilmiş Performans

 • Birçok iç içe geçmiş nesne içeren bloklarla, bulut noktalarıyla ve .pdf dosyalarıyla çalışırken yüksek performansta yakalama (snap)
 • Kırpılmış dış referanslar için çok daha hızlı Zoom ve Pan
 • Dış referans dosyalarını çok daha hızlı açabilme
 • Pencere ile seçim için geliştirilmiş  performans
 • dwg dosyalarının kademeli olarak kaydedilebilmesi, ve yalnızca birkaç değişiklik içeren büyük .dwg dosyalarının çok daha hızlı kaydedilebilmesi.

BIM nesneleri (4MCAD PRO için geçerlidir)

 • ADT Nesneleri (mimari masaüstü nesneleri): ADT duvarları, açıklıklar (pencereler, kapılar), perde duvarlar, merdivenler, rampalar, çatılar, raylar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Nesnelerin duvar ya da döşemeye dönüştürülebilmesi.
 • Çelik Elemanlar: Profiller, plakalar, cıvatalar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Ahşap Elemanlar: Ahşap yapı elemanları oluşturabilme
 • Yükseklik çizgileri ve kesit çizgileri oluşturabilme.

3D Katı Modelleme (4MCAD PRO için geçerlidir)

 • Nesneleri Ağa Dönüştür (Convert to Mesh) ya da Yüzeye Dönüştür (Convert to Surface) komutları ile üç boyutlu ağ ya da yüzeylere dönüştürülebilmesi .
 • Belirtilen 3D nesne tiplerinin çizimi için Yüzey Modelleyici: Kutu (FMBOX), koni (FMCONE), silindir (FMCYLINDER), piramit (FMPYRAMID), küre (FMSPHERE), ve sütun kaidesi (FMTORUS).
 • Yeni Yapı Hattı (Construction Line) komutu ile yapı hatları çizebilme.
 • Daha fazla üç boyutlu nesne türünü diğer üç boyutlu nesne türlerine dönüştürmek için FM3DCONVERT ve FMEXTRUDE komutları.
 • Yeni Yüzey Modelleyici içerisinde yer alan 3D nesnelerin düzenlenebilmesi: 3D dönüştürme (FM3DCONVERT), ekstrüzyon (FMEXTRUDE), kesişme (FMINTERSECT), döndürme (FMREVOLVE), çıkarma (FMSUBTRACT) ve birleştirme (FMUNION).