4MCAD V24 Sürümü Yayınlandı

4MCAD 24 öne çıkan yeni özellikleri:

Genel

 • 64 bit mimari için güncel ICAD 11.1 motoru ve ODA 22.12 kütüphaneleri için yeni tasarım (ReD)
 • Büyük ve ayrıntılı çizimlerde önemli ölçüde daha hızlı performans.
 • 3D Yürüme ve Uçma özellikleri (Walk & Fly).
 • Tablolar için dışa aktarma (publish), görsel stil, içe aktarma (import) ve düzenleme seçeneklerinde iyileştirme.
 • Harita dosyalarında mevcut konumun belirlenebilmesi.
 • 3 boyutlu döndürme ve görünüş geçişi seçenekleri için ekranın sağ üstüne eklenen görünüm kübü.
 • Autodesk® Revit® 2022 dosyalarını destekleme.

Performans

 • Daha hızlı çoklu çizgi (polyline) vektörizasyonu.
 • Büyük çizimlerde Hızlı Seçim (Quick Select) komutu 2 kat daha hızlı.
 • Büyük coğrafi görseller için daha hızlı görünüm.
 • Büyük çizimlerde, seçim önizlemesi olmaksızın daha hızlı imleç hareketi.

Farklı Dosyalarla Çalışma

 • Üç boyutlu modellerin OBJ (Wavefront Teknolojileri) dosyalarına aktarılabilmesi (export).
 • PostgreSQL, MySQL, ve WFS sunucularına bağlanarak harita dosyaları ekleyebilme (import).
 • Autodesk® Revit® 2022 dosya desteği.
 • Altlık (underlay) olarak eklenmiş IFC dosyaları için Audit komutu ile hata analizi ve çözümü yapabilme.
 • PDF dosyalarının dışa aktarımı (PDF Export) için daha gelişmiş arayüz.

Kullanıcı Arayüzü

 • Görünüm kübü kullanımı ile kolaylıkla görünüşler arası geçiş ve 3D döndürme yapabilme.
 • Yeni görünümlü Ribbon sekmesi.

Nesne Seçim ve Düzenlenmesi

 • Bir nesneyi, küçük bir parçasını silmeden bölebilmek (break) için Break at Point komutu.
 • Nesneleri, üç boyutlu alanda interaktif olarak hareket ettirmek veya döndürebilmek için 3D Positioner komutu.
 • Başka bir CAD programı ile oluşturulmuş çizimlerden gelen Remote yazı (rtext) nesnelerini patlatabilme (explode).

Tablolar

 • Kaynak bir hücrenin özelliklerinin kopyalanıp, seçilen başka hücrelere aktarılabilmesi için yeni Hücreleri Eşle (Match Cell) komutu.
 • Tablo hücrelerine blok ekleyebilme.
 • Seçilen hücrelerin satır, sütun ya da tüm hücreler için birleştirilebilmesi.
 4MCAD 24: Tüm Özellikler:
 
Tam DWG uyumluluğu
 
 • Doğal DWG2018 dosya formatı desteği
 • AutoCAD formatında Okuma/Yazma (Read/Write)
Birlikte çalışabilirlik – Dosya uyumu
 
 • PDF’ten CAD’e dönüştürme – DWG dosyaları (4MCAD PRO için geçerlidir)  
 • IFC dosyalarını ekleyebilme (import)  (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Autodesk® Revit® 2022 dosyaları için tam destek
 • Revit dosyası açabilme (RFA ve RVT dosya formatları) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • IGES dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • STEP dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export) (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • ACIS 3D Katıları – *.sat dosya formatı açabilme ve oluşturabilme (import/export)
 • Nokta bulutlarıya (point cloud) çalışabılme  – nokta bulutu .rcp/.rcs dosyaları ekleyebilme
 • Üç boyutlu PDF dosyası aktarabilme (3D PDF Export)
 • Aktar (Export) – 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl dosya uzantıları
 • Aç/Kaydet (Open/Save) – *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt dosya uzantıları
 • Üç boyutlu modellerin OBJ (Wavefront Teknolojileri) dosyalarına aktarılabilmesi (export).
 • PostgreSQL, MySQL, ve WFS sunucularına bağlanarak harita dosyaları ekleyebilme (import).
 • Altlık (underlay) olarak eklenmiş IFC dosyaları için Audit komutu ile hata analizi ve çözümü yapabilme.
 • PDF dosyalarının dışa aktarımı (PDF Export) için daha gelişmiş arayüz.
 
BIM nesneleri (4MCAD PRO için geçerlidir)
 
 • ADT Nesneleri (mimari masaüstü nesneleri): ADT duvarları, açıklıklar (pencereler, kapılar), perde duvarlar, merdivenler, rampalar, çatılar, raylar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Nesnelerin duvar ya da döşemeye dönüştürülebilmesi.
 • Çelik Elemanlar: Profiller, plakalar, cıvatalar, saplamalar, kirişler vb. oluşturabilme
 • Ahşap Elemanlar: Ahşap yapı elemanları oluşturabilme
 • Yükseklik çizgileri ve kesit çizgileri oluşturabilme.
3D Katı Modelleme (4MCAD PRO için geçerlidir)
 
 • Nesneleri Ağa Dönüştür (Convert to Mesh) ya da Yüzeye Dönüştür (Convert to Surface) komutları ile üç boyutlu ağ ya da yüzeylere dönüştürülebilmesi .
 • Belirtilen 3D nesne tiplerinin çizimi için Yüzey Modelleyici: Kutu (FMBOX), koni (FMCONE), silindir (FMCYLINDER), piramit (FMPYRAMID), küre (FMSPHERE), ve sütun kaidesi (FMTORUS).
 • Yeni Yapı Hattı (Construction Line) komutu ile yapı hatları çizebilme.
 • Daha fazla üç boyutlu nesne türünü diğer üç boyutlu nesne türlerine dönüştürmek için FM3DCONVERT ve FMEXTRUDE komutları.
 • Yeni Yüzey Modelleyici içerisinde yer alan 3D nesnelerin düzenlenebilmesi: 3D dönüştürme (FM3DCONVERT), ekstrüzyon (FMEXTRUDE), kesişme (FMINTERSECT), döndürme (FMREVOLVE), çıkarma (FMSUBTRACT) ve birleştirme (FMUNION).
 
Arayüz
 
 • Araç Paleti (Autocad benzeri Tool Palette)
 • Ribbon menüler & menü bar arayüzü, ikisi birlikte aynı anda da kullanılabilir
 • Hızlı CUI komutu, Sekme seçeneklerini görmek için bir teknik resim sekmesine sağ tıklayabilme, Kursör Tipleri (aynı renk alanının üst üste binmesi durumunda gunsight ve XOR kursörleri), çalışma alanı kaydetme ve çeşitli ayarlar için “Çalışma Alanı Kaydet (Save Workspace)” komutu, açık olan çizim dışındaki tüm çizimleri kapatabilmek için “Diğerlerini Kapat (Close All Others)” komutu ve diğerleri
 • Yeni görünüm kübü ile kolaylıkla görünüşler arası geçiş ve 3D döndürme yapabilme
 • Yeni görünümlü ribbon sekmesi
 
Bloklar ve Dış Referanslar
 
 • Dinamik blok ekleyebilme.
 • Seçili bir bloğu dış referansa dönüştürmek için Bloğu XRef’e Dönüştür (Convert Block to XRef) komutu
 • Bloklar için bul ve değiştir (find & replace) (4MCAD Standard & 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • 1000 adet bloğa kadar Blok Kütüphanesi (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Blok Kütüphane Yöneticisi (4MCAD PRO için geçerlidir)
Nesnelerin seçimi ve düzenlenmesi
 
 • Seçim Filtresi bölmesini görüntülemek için Seçim Filtresi (Selection Filter) komutu (nesnelerin katmanına, rengine, nesne ve çizgi tipine göre filtrelenme ve seçilmesine olanak tanır).
 • Çakışan objeleri seçerken nasıl seçim yapılacağını belirlemek için Seçim Döngüleme (Selection Cycling) sekmesi.
 • Yinelenen ya da çakışan nesneleri silmek ya da birleştirmek için Overkill komutu.
 • Geri Al (Undo) / Yinele (Redo) araç çubuğunda bir eylem aralığını görüntüleyebilme ve seçebilme
 • Yüzeyleri ve ağları, belirli bir kalınlığa sahip üç boyutlu katılara dönüştürmek için Kalınlaştır (Thicken) komutu (4MCAD PRO için geçerlidir).
 • Çokgen, dikdörtgen ve kesme çizgileri için ek tutma (grip) noktaları ve yeni özellikler (smart editing)
 • Bir nesneyi, küçük bir parçasını silmeden bölebilmek (break) için Break at Point komutu.
 • Nesneleri, üç boyutlu alanda interaktif olarak hareket ettirmek veya döndürebilmek için 3D Positioner komutu.
 • Başka bir CAD programı ile oluşturulmuş çizimlerden gelen Remote yazı (rtext) nesnelerini patlatabilme (explode).
Görüntüleme
 
 • Fotoğraf gerçekliğinde üç boyutlu dokulandırma (3D Rendering) (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Resim dosyaları (Raster Image) için tam uyum (4MCAD Standard ve 4MCAD PRO için geçerlidir)
 • Grafiksel Blok Önizlemesi (Graphical Block Preview)
 • Bir çizim için görünüm ayarlarının oluşum ve düzenlenmesini sağlayan CAMERA komutu.
Yazı
 
 • Sağdan sola yazı tiplerini kullanarak çok satırlı yazı ile çalışabilme.
 • Çok satırlı yazı için ek listeler oluşturabilme.
 • Yazı Ölçekle (Scale Text) komutu ile yazıları yeniden boyutlandırabilme.
 • Yazıyı Şekil ile Çevrele (Enclose Text with Shape) komutunu kullanarak yazının etrafına daire, dikdörtgen veya kesikli çizgi çizebilme.
 • Yazıyı Sığdır (Text Fit) komutunu kullanarak yazıyı tanımlanmış bir alan içinde konumlandırabilme.
Yazdırma
 
 • Şablon (Layout) sekmesinden Model sekmesine aktarabilme (export) (.dwg)
 • Çizimleri DWF ve DWFx formatında yayınlayabilme/aktarabilme (publish)
 • Üç boyutlu yazdırma dosyaları (3D Printing files)
 • Mevcut çizimden, otomatik olarak elektronik dosya (.dwf/.pdf) oluşturabilmek için Otomatik Yayınlama (Auto Publish) komutu.
API’ler
 
 • Mimari nesneler için Microsoft .NET 4.5 API – .NET
 • IRX uygulamalarının kayıt defteri aracılığıyla IntelliCAD’e otomatik olarak yüklenebilmesi.
 • Autodesk® Development System (ADS) desteği
 • Uygulamalar için Microsoft Visual Basic – VBA 7.1 (4MCAD PRO için geçerlidir)
 • LISP desteği (DCL dahil)
 
Geliştirilmiş Performans
 
 • Birçok iç içe geçmiş nesne içeren bloklarla, bulut noktalarıyla ve .pdf dosyalarıyla çalışırken yüksek performansta yakalama (snap)
 • Kırpılmış dış referanslar için çok daha hızlı Yakınlaştırma (Zoom) ve Kaydırma (Pan)
 • Dış referans dosyalarını çok daha hızlı açabilme
 • Pencere ile seçim için geliştirilmiş  performans
 • .dwg dosyalarının kademeli olarak kaydedilebilmesi, ve yalnızca birkaç değişiklik içeren büyük .dwg dosyalarının çok daha hızlı kaydedilebilmesi.
 • Daha hızlı çoklu çizgi (polyline) vektörizasyonu.
 • Büyük çizimlerde 2 kat daha hızlı Hızlı Seçim (Quick Select) komutu.
 • Büyük coğrafi görseller için daha hızlı görünüm.
 • Büyük çizimlerde, seçim önizlemesi olmaksızın daha hızlı imleç hareketi