Alibre Design Eğitim Videoları

Genel Bakış ve Başlarken
Genel Bakış

Parça Oluşturma (Part)
Parça Modelleme
Çizim Araçları
Çizim Kısıtlamaları
3D Özellikler Oluşturma
3D Çizimler Oluşturma 

Modelleme Alıştırmaları
Egzersizler

Metal levha (Sheet Metal)
Sac Levha Parçaları Oluşturma

Montajlar
‣ Montaj Oluşturma

2D Çizimler ve Malzeme Listeleri
Tasarım Dokümantasyonu Oluşturma

PDF Alıştırma Kılavuzları

Parça ve Montaj Eğitimi 
Tasarım Oluşturma (PDF)

Sac Levha Eğitimi 
Sac Levha (Sheet Metal) PDF

Komut Dosyası Arayüzü Kılavuzu
Komut Dosyası Oluşturma PDF

Montaj Oluşturma

Montajlara Giriş
Kısıtlamalara Genel Bakış
Hizalama Kısıtlaması
Montaj İlişkisi Kısıtlaması
Hizala - Silindirik
Sürükle ve Bırak Sınırlamaları
Referans Geometri
Hareketli ve Dönen Parçalar
Hassas Yerleştirme
Parça Örnekleri
Parçaları Çoğaltma
Tasarım Gezgini ve Seçenekler
Tasarım Metodolojisi
Bağlam içinde düzenleme
Interdesign Kısıtlamaları
Gizleme Ve Bastırma
Minimum Hareket Modu
Bileşen 1'i değiştirin
Bileşen 2'i değiştirin
Patlatılmış Görünümler
Patlatılmış Görünümler ve 3B PDF
Montaj Konfigürasyonları
Alt Montajlar ve Malzeme Listeleri
Kesme işlemi